معرفی متداول‌ترین پاتوژن‌ها

معرفی متداول ترین پاتوژن ها

  پاتوژن یک کلمه ریشه فرانسوی است که در فرهنگ معین به‌معنی هر عاملی که سبب ایجاد بیماری شود را پاتوژن می‌گویند. در این مقاله قصد داریم شما را با متداول‌ترین از انواع پاتوژن‌های موجود آشنا کنیم.   متداول‌ترین پاتوژن‌ها اشرشیاکولی، انتروکوکسی ها و باسیل‌های گرم منفی(پسودومونا،پروتئوس) پاتوژن‌های متداول هستند. تکرار کشت ادرار در ارزیابی […]