معرفی متداول ترین پاتوژن ها

معرفی متداول ترین پاتوژن ها

  پاتوژن یک کلمه ریشه فرانسوی است که در فرهنگ معین به معنی هر عاملی که سبب ایجاد بیماری شود را پاتوژن می گویند. در این مقاله قصد داریم شما را با متداول ترین از انواع پاتوژن های موجود آشنا کنیم.   متداول ترین پاتوژن ها اشرشیاکولی، انتروکوکسی ها و باسیل های گرم منفی(پسودومونا،پروتئوس) پاتوژن […]

مقاله بررسی میزان بروز عفونت بیمارستانی (قسمت اول)

بررسی-میزان-بروز-عفونت-بیمارستانی

بررسی میزان بروز عفونت بیمارستانی دریکی از بیمارستان‌های استان قم(سال ۸۶) محدثه لاری پور۱*(نویسنده مسئول)،شیرین فرساد۲ ۱. دانشجوی دکتری قارچ شناسی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد علوم و تحقیقات تهران ۲. عضو هیئت علمی‌دانشگاه پیام نور قم آدرس مکاتبه ای: تهران–صندوق پستی:۱۴۵۶۶–۱۴۵۱۶،تلفاکس:۶۶۰۳۵۰۳۱ پست الکترونیک:mlarypoor@yahoo.com مقاله پیش رو در مجله میکرب شناسی پزشکی ایران، سال ۵ […]