استراتژی بودن و ضرورت استفاده از کیسه های ساکشن یکبارمصرف – قسمت دوم

استراتژی بودن و ضرورت استفاده از کیسه های ساکشن یکبارمصرف – قسمت دوم

۱ خرداد ۱۳۹۸

کیسه‌ هاى یکبار مصرف ساکشن

بعد از شرح مساله کنترل عفونت‌هاى بیمارستانى، کیسه‌هاى یکبار مصرف دفع بهداشتى ساکشن را که در این مقوله بسیار موثرند معرفى و ویژگی‌هاى مختلف آنها را بیان می‌کنیم.
در کشور آمریکا ۸۰ ٪ مراکز درمانى از کیسه‌هاى یکبار مصرف بهره مى‌گیرند.
در برخى از مراکز درمانى که هنوز از ظروف قابل شستشو استفاده مى‌شود دستورالعمل رایج این است که هر ۲۴ ساعت این ظروف شسته شوند، ولى متاسفانه این دستورالعمل به دلیل دشوارى آن براى کارکنان خدماتى بطور صحیح انجام نمى‌گیرد .
بهره گیرى از تجهیزات مناسب نظیر کیسه‌هاى یکبار مصرف دفع ساکشن می‌تواند تا ۱۰۰۰ دلار در سال به ازاى هر تخت مراقبت ویژه صرفه‌جویى در هزینه‌هاى درمانى به همراه آورد.

کیسه‌هاى یکبار مصرف ساکشن روشى موثر در کاهش خطر انتشار عفونت از طریق تماس کارکنان بخش‌هاى مختلف درمانى با ضایعات عفونى و ترشحات ارگانیک است.
شتشو معمولا مایعات ساکشن شده در چاه فاضلاب بیمارستان تخلیه مى‌شوند که به دلیل امکان انتقال عفونت به محیط زیست و آب‌هاى زیرزمینى به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، تصفیه فاضلاب نیز بسیار پرهزینه است.

استفاده از کیسه‌هاى ساکشن یکبارمصرف همچنین باعث کاهش هزینه‌ها شامل:
– مواد ضدعفونى‌کننده
– آب
– برق
– و هزینه‌هاى کارکنان خدماتى است

آنالیز مصرف آب و مواد ضدعفونی کننده بعد از تجهیز یک بخش به کیسه های ساکشن  یکبارمصرف در یکی از بیمارستان های تهران در اسفند ماه 96:

در این بیمارستان معمولا پس از شستشو با آب کنیسترها را در مخازن ۲۰ لیتری که حاوی مخلوط آب و ماده ضد عفونی کننده می‌باشد غوطه ور می‌کنند. معمولا از ماده دکونکس ۲٪ استفاده می شود، در نتیجه برای یک مخزن ۲۰ لیتری آب و دکونکس نیاز به ۴۰۰ سی سی دکونکس می‌باشد. به طور متوسط در این مخازن ۸ کنیستر ۱ لیتری جای می‌گیرد.یعنی برای 8 لیتر مخزن ساکشن 400 سی سی دکونکس مصرف می گرددو
در نتیجه برای شست و شوی مخازن سنتی برای مصرف تنها یک بخش از یک بیمارستان برای مصرف تنها 3 ماه نیاز به258 لیتر دکونکس می‌باشد. اگر هر لیتر دکونکس را 192٫۰۰۰ تومان فرض کنیم به رقم 49٫536٫۰۰۰ تومان می‌رسیم.
به این موارد می توان به کاهش مصرف دستکش، گان و ماسک نیز اشاره کرد.

مصرف آب برای شست و شوی هر لیتر مخزن سنتی : بین 4 تا 6 لیتر (به طور تخمینی 5 لیتر در نظر میگیریم)

در نتیجه برای شست و شوی مخازن سنتی برای مصرف تنها یک بخش از یک بیمارستان برای مصرف تنها 3 ماه معادل 25850 لیتر آب مصرف می گردد.

برای شست و شوی مخازن سنتی برای مصرف تنها یک بخش از یک بیمارستان برای مصرف تنها 3 ماه معادل 25850 لیتر آب مصرف می گردد.
اگر کل بخش های بیمارستانی و کل کشور را در نظرگرفت با توجه به بحران آب و خشکسالی ، آیا به این نتیجه نباید رسید استفاده از کیسه های ساکشن یک بار مصرف یک محصول استراتژی و ضروری است؟


کلید ‌واژه‌ها:   کیسه ساکشن  عفونت بیمارستانی