راهنمای نصب مخازن

راهنمای نصب مخازن

نحوه نصب بر روی گیره پرتابل

گیره پرتابل از دو قسمت تشکیل شده است که با دو پیچ سایز M4 به هم متصل می شود پروفیل دستگاه های پرتابل مابین این دو قسمت قرار می گیرد و با سفت کردن پیچ ها گیره بر روی پروفیل دستگاه پرتابل فیکس می شود.

بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل می کنیم از خروجی دستگاه پرتابل تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه لیتری و کانکشن و کیوم در مخزن های یک لیتری سایز می کنیم.

شلنگ سیلیکونی سایز13*7 را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی دستگاه ساکشن پرتابل و سمت دیگر را به اتصال T شکل در مخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم در مخزن یک لیتری وصل می کنیم.

برای تست عدم نشتی وکیوم خروجی دستگاه پرتابل را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منحنی را بسنجیم سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن( سوراخ داخل مخزن و کانکشن وکیوم) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم دستگاه ساکشن پرتابل پر شود در اتصالات نصب شده هیچگونه نشتی وجود ندارد.

مرحله بعد چک کردن ظاهری مخزن بر روی لبه مخزن می باشد که بر روی لبه ی مخزن هیچگونه زائده نباید باشد و مخزن نباید دارای ترک باشد.

برای نصب بر روی دستگاه پرتابل به نوع و مدل دستگاه باید توجه شود غالب دستگاه های استفاده شده در مراکز درمانی دستگاه های مدلا و صا ایران می باشد که دارای یک پروفیل در زیر قسمت موتور دستگاه ها می باشد. شرکت مخازن طبی آبادیس برای نصب مخازن ساکشن گیره پرتابل طراحی نموده که بر روی پروفیل این نوع دستگاه ها نصب می شود و نحوه نصب آن مرحله به مرحله توضیح داده شده است

نحوه نصب بر روی گیره مخزن دیواری

بر روی کنسول فلزی ابتدا گیره دیواری را در قسمت مناسب قرار داده تا زمانی که مخزن را روی گیره سوار می کنیم فضای کافی برای تعویض کیسه ها داشته باشد.

بعد از پیدا کردن قسمت مناسب گیره دیواری سوراخ های داخل گیره ها را با یک مارکر علامت می زنیم برای سوراخ کردن کنسول فلزی که غالبا از جنس آلومینیوم است از پیچ سر مته 15 میلی متر استفاده می کنیم که  اگر لوله های مسی سیالات پشت کنسول از قسمت نا مناسب رد شده بود سوراخ نشود و همچنین  باعث نشتی نگردد بعد از نصب گیره اگر مخزن دو و سه لیتری  نصب می شود اتصال Tو کانکشن را روی مخزن سوار میکنیم.

خزن ها را روی گیره به صورت کشویی از قسمت بالا روی گیره سوار میکنیم بعد از نصب، از خروجی وکیوم ( غالبا از رگولاتور استفاده می شود) تا مخزن ساکشن را سایز میکنیم و شلنگ سیلیکونی سایز 13*7 را برش زده از یک سمت به خروجی وکیوم و طرف دیگر شلنگ را در صورت نصب مخزن دو و سه لیتری به اتصال T شکل و در صورت نصب مخزن یک لیتری به کانکشن وکیوم آبادیس وصل میکنیم.

عیب یابی برای اطمینان از عدم نشتی وکیوم در مخزن نصب شده:

ابتدا رگولاتور را به حالت on قرار داده و خروجی رگولاتور را می بندیم تا . حداکثر فشار رگولاتور را بسنجیم سپس با بستن مسیر، وکیوم مخزن ( سوراخ داخل مخزن و کانکشن وکیوم) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم رگولاتور برسد در اتصالات نصب شده هیچگونه نشتی وجود ندارد

مرحله بعد چک کردن ظاهری مخزن :

هیچگونه زائده ای روی لبه ی مخزن  نباید باشد یا مخزن نباید دارای ترک باشد

برای نصب بر روی دیوار گچی یا سرامیکی مراحل بالا را انجام داده و جایگزین پیچ سر مته از پیچ رولپلاک استفاده می کنیم نکته ای که باید در نصب بر روی دیوار دقت شود مسیر لوله کشی مسی است که از کارشناسان تجهیزات پزشکی و یا تاسیسات در مورد مسیر لوله کشی سوال شود.

نحوه نصب بر روی پایه ترولی

ابتدا محل حدودی قرار بگیری پایه ترولی در اتاق عمل را تعیین می کنیم و از خروجی وکیوم تا پایه ترولی را سایز کرده و شلنگ سیلیکونی 13*7 را برش می زنیم.

یک قسمت شلنگ به خروجی وکیوم و سمت دیگر را به ورودی رگولاتور یا شیر نصب شده بر روی پایه ترولی نصب می کنیم .

بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل می کنیم از خروجی رگولاتور تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم درمخزن های یک لیتری سایز میکنیم .

شلنگ سیلیکونی سایز13*7 را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی رگولاتور یا شیر و سمت دیگر را به اتصال T شکل درمخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم در مخزن های یک لیتری وصل می کنیم .

برای تست هدم نشتی وکیوم خروجی رگولاتور مسیر وکیوم را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منفی را بسنجیم ، سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن ( سوراخ داخل مخزن و کانکشن وکیوم ) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم رگولاتور برسد در اتصالات نصب شده هیچگونه نشتی وجود ندارد.

متن تست بزودی وارد خواهد شد.متن تست بزودی وارد خواهد شد.متن تست بزودی وارد خواهد شد.متن تست بزودی وارد خواهد شد.متن تست بزودی وارد خواهد شد.متن تست بزودی وارد خواهد شد.متن تست بزودی وارد خواهد شد.متن تست بزودی وارد خواهد شد.

نصب بر روی پایه ترولی به چند طریق صورت می گیرد که عموما از رگولاتور و یا شیر ON/OFF استفاده می شود که مراحل نصب پایه ترولی توضیح داده شده است

طراحی و توسعه توسط: ویراکام