کیسه های ساکشن یکبار مصرف چیست؟

کیسه های ساکشن یکبار مصرف آبادیس، نسل جدید مخازنی است که در قدیم به عنوان جمع آوری ضایعات در حین عمل از بدن بیماران ساکشن می شد.

کیسه های ساکشن یکبار مصرف مزایای فراوانی در حوزه کنترل عفونت و استفاده ی کاربر دارند؛ که برخی از مزایای این کیسه ها به شرح زیر می باشد:

  • راهی موثر در کنترل عفونت های بیمارستانی
  • حذف هزینه های مربوط به مواد ضدعفونی کننده و مصرف آب
  • سهولت در استفاده
  • قابلیت امحا
  • کاهش هزینه های مربوط به نیرو های بیمارستانی
  • جلوگیری از انتقال بیماری ها
  • حذف زمان شست و شوی مخازن
  • احترام به کاربران و نیروهای بیمارستانی برای جلوگیری از شست و شوی ضایعات
  • جلوگیری از اخلال در دستگاه های ساکشن و پرتال بیمارستان ها

تمامی کیسه های ساکشن یکبار مصرف آبادیس حاوی پودر های جاذب می باشند. این پودرها باعث می شوند محتوای داخل کیسه در همان زمان استفاده و ساکشن شدن ضایعات، به صورت ژله ای در بیاید. ژله ای شدن محتوای داخل کیسه های ساکشن یکبار مصرف آبادیس موجب می شود که از پاشیده شدن و یا خروج به راحتی ضایعات جلوگیری به عمل آید؛ که خود کمکی در حوزه کنترل عفونت می باشد.

کیسه های ساکشن یکبار مصرف آبادیس دارای پودر جاذب آبادیس در سایز های مختلف یک، دو و سه لیتری آماده ارائه به تمامی بیمارستان ها، کلینیک ها و تمامی مراکز درمانی می باشد.