اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی

اصول و مبانی کنترل عفونت های بیمارستانی

عفونت چیست؟ بشر از ابتدای آفرینش همواره در‌حال پیدا کردن راه‌هایی جهت محافظت خود در مقابل عوامل طبیعی مثل سرما، گرما و بسیاری از عوامل بیماری‌زا و عفونت‌زا بوده و هدف وی بقای نسل خویش بوده است. در تعریف لغوی عفونت، فاسد شدن یا برگشتن طعم چیزی بیان می‌شود؛ اما به‌خاطر وجود ابعاد گسترده آن […]