پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی

موارد پیش از مطالعه زمان مورد نیاز برای مطالعه: 3 دقیقه بهتر است بدانید: فهرست سرفصل های مطالب امتیاز دهید پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی زمینه و هدف  عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می‌شود که در اثر بر خورد میزبان با عوامل ایجاد کننده عفونت، در بیمارستان روی داده باشد. لذا ممکن است علائم […]