بایگانی برچسب برای: پیشگیری

نوشته‌ها

پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی

/
زمینه و هدف: عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می‌شود که در اثر بر خورد می…
طراحی و توسعه توسط: ویراکام