نوشته‌ها

Esfahan

شرکت مخازن طبی آبادیس در چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

آبادیس از تمامی همکاران و عزیزان همیشه همراه ما برای شرکت در نمایشگاه اصفهان که در تاریخ ۲ تا ۵ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برگزا میگردد ، دعوت به عمل می آورد .

Abadis-template

بازتاب خبری از حضور مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث در سایت medirence

بازتاب خبری دیگری از حضور و رویدادهای مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث در سایت medirence

 

 

گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

 

 

[:fa]گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش سوم)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

 

گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش دوم)

 

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

First-photo

secend-photo

4th-photo

 

[:]

First-photo

[:fa]گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

First-photo

secend-photo

third-photo

4th-photo