شرکت مخازن طبی آبادیس در چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

(شرکت مخازن طبی آبادیس در چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان) آبادیس از تمامی همکاران و عزیزان همیشه همراه ما برای شرکت در نمایشگاه اصفهان که در تاریخ ۲ تا ۵ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برگزار میگردد ، دعوت به عمل می آورد.