مصاحبه رادیو ایران با مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸

مصاحبه رادیو ایران با مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸ بازتاب خبری حضور مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸ در رادیو ایران-برنامه رهاورد. با رونمایی از فیکسر لوله تراشه و افتتاح طرح صندوق ایده های آبادیس     با ما در تعامل باشید