مخزن ساکشن چیست؟

مخزن ساکشن چیست؟

مقدمه ترکیب علم پزشکی با تکنولوژی، منجر به تولید ابزار های متناسب با نیاز پزشکان و درمان ساده تر بیماران شده است. یکی از دستگاه هایی که تقریبا در تمام مراکز بهداشتی و درمانی دیده می‌شود؛ انواع دستگاه ساکشن است. اما دستگاه ساکشن را در مقالات دیگر معرفی و بررسی کردیم. این مقاله به یکی […]