رونمایی از فیکسر لوله تراشه آبادیس

رونمایی از محصول فیکسر آبادیس

محصول جدید آبادیس با عنوان فیکسر لوله تراشه در اولین روز از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی رونمایی گردید و موردتوجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.