تعریف عفونت های بیمارستانی و انواع آن

تعریف عفونت های بیمارستانی و انواع

عفونت عفونت چیست؟ بشر از ابتدای آفرینش همواره در حال پیدا کردن راه هایی جهت محافظت خود در مقابل عوامل طبیعی مثل سرما، گرما و بسیاری از عوامل بیماری زا و عفونت زا بوده و هدف وی بقای نسل خویش بوده است. در تعریف لغوی عفونت، فاسد شدن یا برگشتن طعم چیزی بیان می شود؛ […]

معرفی متداول ترین پاتوژن ها

معرفی متداول ترین پاتوژن ها

  پاتوژن یک کلمه ریشه فرانسوی است که در فرهنگ معین به معنی هر عاملی که سبب ایجاد بیماری شود را پاتوژن می گویند. در این مقاله قصد داریم شما را با متداول ترین از انواع پاتوژن های موجود آشنا کنیم.   متداول ترین پاتوژن ها اشرشیاکولی، انتروکوکسی ها و باسیل های گرم منفی(پسودومونا،پروتئوس) پاتوژن […]