خطرات ناشی از استفاده مخزن های ساکشن دائم

استفاده-مخزن-های-ساکشن-دائم

  خلاصه مخزن های ساکشن به طور معمول در هر مرکز درمانی مورد استفاده قرار میگیرند. این مخزن ها سبب می شود که هیچ جزء جامد و مایعی معلق روی هوا باقی نماند و سبب ایجاد عفونت نگردد. همچنین شواهد نشان داده استفاده از مخازن ساکشن می تواند باعث کاهش هزینه ها در حدود 1000 […]