زباله های بیمارستانی

زباله های بیمارستانی زباله های بیمارستانی یا پزشکی که حاصل از فعالیت بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، آزمایشگاه ها و درمانگاه ها هستند، تهدیدی بسیار جدی برای انسان و محیط زیست می باشند و می توانند سلامت انسان را به خطر بیاندازند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت WHO بیش از ۴۰ درصد پسماند های بیمارستانی عفونی […]