نوشته‌ها

hamyar-camp

بازتاب خبری فعالیت های آبادیس در دوران بحران کرونا

 

 

بازتاب خبری فعالیت های آبادیس در دوران بحران کرونا در کمپین همیار و تایید شده در طرح های کمپین مسئولیت اجتماعی همیار
@ecosystemcsr

https://www.instagram.com/tv/B-sLCzGBByW/?igshid=1rn38tj5jfbg3

#کروناراشکست_میدهیم
#همیارمردمتا _شکست _کرونا
#استارتاپهاعلیهکرونا
#مخازنطبیآبادیس