مصاحبه تیم آبادیس در ایران هلث ۹۸

مصاحبه با تیم آبادیس در نمایشگاه ایران هلث 1398

مدیریت مخازن طبی آبادیس از زحمات تمامی همکاران خود در ایام نمایشگاه کمال تشکر و قدردانی را دارد. امید است این تیم با اهداف خود موفقیت های بیشتری را برای اعتلا و ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی کشور بردارد.