امحا زباله‌های بیمارستانی

امحا زباله های بیمارستانی

زباله های بیمارستانی یا پزشکی که حاصل از فعالیت بیمارستان ها ، مراکز درمانی ، آزمایشگاه ها و درمانگاه ها هستند، تهدیدی بسیار جدی برای انسان و محیط زیست می باشند و می توانند سلامت انسان را به خطر بیاندازند زیرا منجر به تولید زباله­ می­شوند که ممکن است اثرات نامطلوبی بر سلامتی داشته باشند. […]