کیسه ساکشن دو لیتری


نوع استفاده: تکی و سری قابل نصب بر روی هرنوع پایه ثابت(دیواری) و پرتابل و همچنین کلیه دستگاه‌های ساکشن پرتابل، با نصب و خدمات پس از فروش رایگان


حجم ساکشن: ۲ لیتر در حالت تکی، تا ۸ لیتر در حالت سری یک ردیفه و ۱۶ لیتر در حالت سری دو ردیفه بر روی یک پایه


مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی


موارد مصرف:

 • ICU
 • CCU
 • NICU
 • PICU
 • اورژانس
 • گوارش
 • عفونی
 • کودکان
 • بخش مردان
 • بخش زنان
 • ECT

دو لیتری