فعالیت های مخازن طبی آبادیس در بحران کرونا
فعالیت های مخازن طبی آبادیس در بحران کرونا
Monday April 13th, 2020

Sorry, this entry is only available in Persian.

اهدا جوایز قرعه کشی روز پرستار سال ۹۸
اهدا جوایز قرعه کشی روز پرستار سال ۹۸
Thursday January 2nd, 2020

Sorry, this entry is only available in Persian.

قرعه کشی بزرگ روز پرستار ۹۸ آبادیس
قرعه کشی بزرگ روز پرستار ۹۸ آبادیس

Sorry, this entry is only available in Persian.

خبر فوری مخازن طبی آبادیس
خبر فوری مخازن طبی آبادیس
Tuesday November 12th, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

اخبار تکمیلی مسابقه بزرگ آبادیس
اخبار تکمیلی مسابقه بزرگ آبادیس
Friday November 1st, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

حضور مخازن طبی آبادیس در چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی شیراز
حضور مخازن طبی آبادیس در چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی شیراز
Wednesday September 25th, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

قرعه کشی بزرگ مخازن طبی آبادیس
قرعه کشی بزرگ مخازن طبی آبادیس
Monday September 23rd, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

ماهنامه غذا و دارو شماره ۴۰
ماهنامه غذا و دارو شماره ۴۰
Sunday July 28th, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

Iran Radio Interview with Abadis Medical Tanks at Iran Hallat Exhibition 98
Iran Radio Interview with Abadis Medical Tanks at Iran Hallat Exhibition 98
Thursday June 20th, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

Picture of the Twenty-second International Exhibition of Hellath – The First Day
Picture of the Twenty-second International Exhibition of Hellath – The First Day
Monday June 10th, 2019

Picture of the first day                            

رونمایی از محصول فیکسر آبادیس
رونمایی از محصول فیکسر آبادیس

Sorry, this entry is only available in Persian.

اطلاعیه شماره ۳ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
اطلاعیه شماره ۳ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
Saturday June 8th, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

Follow us on Social Network
Follow us on Social Network
Sunday May 19th, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

Twenty-second International Iran Health
Twenty-second International Iran Health
Tuesday May 7th, 2019

Sorry, this entry is only available in Persian.

Isfahan Medical Equipment Exhibition’s report
Isfahan Medical Equipment Exhibition’s report
Friday January 11th, 2019

گزارش تصویری از نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان    

The presence of Abadis medical reservoirs at the 8th specialized congress
The presence of Abadis medical reservoirs at the 8th specialized congress
Tuesday July 17th, 2018

The 8th specialized congress and the 2nd International Congress on Medical Materials and Equipment Standards for Infection Control and Sterilization 11/7/2018 With the presence of Abadis medical reservoirs in the training pavilion and workshop The next news will be announced reciprocally.

The report on the presence of Abadis at the 21st International Iran Health Exhibition(Part3)
The report on the presence of Abadis at the 21st International Iran Health Exhibition(Part3)
Saturday June 23rd, 2018

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث    

The report on the presence of Abadis at the 21st International Iran Health Exhibition(Part2)
The report on the presence of Abadis at the 21st International Iran Health Exhibition(Part2)
Thursday June 21st, 2018

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

Interview of the Economics Journal of the Exhibition with Abadis Co
Interview of the Economics Journal of the Exhibition with Abadis Co
Wednesday June 20th, 2018

Interview of the Economics Journal of the Exhibition with Abadis Co 20/6/2018 Abadis Medical Reservoirs is a new brand in the consumable medical equipment industry in Iran. The company started its operations in Shamsabad Industrial Town in 2017 with efficient and elite forces in this industry. All equipment of this factory is purchased from authentic […]

A picture of the presence of Abadis at the International Iran Health (Part One)
A picture of the presence of Abadis at the International Iran Health (Part One)
Wednesday June 20th, 2018

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث