گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

First-photo

تصویر اول

secend-photo

تصویر دوم

third-photo

تصویر چهارم

4th-photo

تصویر پنجم


کلید ‌واژه‌ها:   نمایشگاه ایران هلث  آبادیس  نمایشگاه