گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش دوم)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش دوم)

۳۱ خرداد ۱۳۹۷

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

First-photo

تصویر اول

secend-photo

تصویر دوم

تصویر چهارم

4th-photo

تصویر پنجم


کلید ‌واژه‌ها: