پایه


پایه‌های نگهدارنده مخازن طبی آبادیس از دیگر تولیدات و متعلقات کیسه‌های ساکشن یکبار مصرف آبادیس می‌باشد. این پایه‌ها مخازن را برای کیسه‌های یکبار مصرف ساکشن آبادیس نگه می‌دارد.

پایه