خبر فوری مخازن طبی آبادیس
خبر فوری مخازن طبی آبادیس
12/11/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

اخبار تکمیلی مسابقه بزرگ آبادیس
اخبار تکمیلی مسابقه بزرگ آبادیس
01/11/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

حضور مخازن طبی آبادیس در چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی شیراز
حضور مخازن طبی آبادیس در چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی شیراز
25/09/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

قرعه کشی بزرگ مخازن طبی آبادیس
قرعه کشی بزرگ مخازن طبی آبادیس
23/09/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

ماهنامه غذا و دارو شماره ۴۰
ماهنامه غذا و دارو شماره ۴۰
28/07/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

مصاحبه ماهنامه مهندسی پزشکی با مشاور استراتژیک مخازن طبی آبادیس
مصاحبه ماهنامه مهندسی پزشکی با مشاور استراتژیک مخازن طبی آبادیس
15/07/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

بازتاب خبری  از حضور  مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث در سایت medirence
مقابله إذاعه إیران مع الدبابات الطبیه من أبادیس فی معرض إیران حلات 98
مقابله إذاعه إیران مع الدبابات الطبیه من أبادیس فی معرض إیران حلات 98
20/06/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

مصاحبه با همکاران و مدیران مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸
مصاحبه با همکاران و مدیران مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸
15/06/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

حضور مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸
حضور مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

صوره للمعرض الدولی الثانی والعشرون فی مدینه هیلاث – الیوم الأول
صوره للمعرض الدولی الثانی والعشرون فی مدینه هیلاث – الیوم الأول
10/06/2019

صوره الیوم الأول                            

رونمایی از محصول فیکسر آبادیس
رونمایی از محصول فیکسر آبادیس

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

اطلاعیه شماره ۳ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
اطلاعیه شماره ۳ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
08/06/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

اطلاعیه شماره ۲ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
اطلاعیه شماره ۲ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

اطلاعیه شماره ۱ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
اطلاعیه شماره ۱ بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

تابعنا على الشبکه الاجتماعیه
تابعنا على الشبکه الاجتماعیه
19/05/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

المعرض الدولی الثالث والعشرون لإیران هلث
المعرض الدولی الثالث والعشرون لإیران هلث
07/05/2019

عفوا، هذه المدخله موجوده فقط فی الفارسیه.

تقریر بالصور عن معرض اصفهان للمعدات الطبیه
تقریر بالصور عن معرض اصفهان للمعدات الطبیه
11/01/2019

تقریر بالصور عن معرض اصفهان للمعدات الطبیه      

تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثالث)
تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثالث)
22/06/2018

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث    

تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثانی)
تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثانی)
21/06/2018

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

مقابله مجله اقتصاد للمعرض مع شرکه آبادیس
مقابله مجله اقتصاد للمعرض مع شرکه آبادیس
20/06/2018

مخازن آبادیس الطبیه هی اسم جدید فی صناعه المعدات الطبیه فی إیران ، بدأت الشرکه نشاطها فی مدینه شمس آباد الصناعیه فی عام 2017 مع قوات فعاله وناخبه فی هذه الصناعه. یتم شراء جمیع معدات هذا المصنع من الدول الأوروبیه والآسیویه المعتبره مع المعرفه التقنیه الإیرانیه ومقارنه مع المنافسین الآخرین فی الشرق الأوسط ،تملک أجهزه […]

تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الأول)
تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الأول)
20/06/2018

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث