تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الأول)

تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الأول)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

First-photo

secend-photo

third-photo

4th-photo


کلید ‌واژه‌ها:   نمایشگاه ایران هلث  آبادیس  نمایشگاه