تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثالث)

تقریر بالصور عن حضورآبادیس فی معرض ایران هلث الدولی (الجزء الثالث)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

 


کلید ‌واژه‌ها:   نمایشگاه ایران هلث  ایران هلث  نمایشگاه  کیسه ساکشن