A1

در زیر ما آخرین ورژن ارائه شدخه ی تمامی ابزار های پرکاربرد Power BI را  برای شما قرار دادیم تا بتوانید به راحتی آن ها را دانلود کنید

Microsoft Power BI Desktop

دانلود نسخه اصلی Microsoft Power BI ورژن Desktop

مقاله

برای آشنایی بیشتر با Power BI این مقاله را بخوانید

Microsoft Power BI Report Server

Microsoft Power BI Report Server در دو نسخه Power BI Desktop و مخصوص Report Server عرضه می شود.

دانلود نسخه اصلی Power BI ورژن Report Server

دانلود نسخه اصلی Power BI ورژن Desktop RS

Microsoft Power BI Mobile

Power BI نسخه موبایل نیز دارای سه نسخه می باشد.

دانلود نسخه اصلی Power BI مختص IOS

دانلود نسخه اصلی Power BI مختص Android

دانلود نسخه اصلی Power BI مختص Windows Phone

Microsoft Power BI Report Builder

Power BI Report Builder گزارش هایی شامل نمودارها، نقشه ها، جداول و غیره می باشد که به تولید گزارش های بهتر کمک می کند.

دانلود نسخه اصلی Power BI Report Builder 

Microsoft on-premises data gateway

Microsoft on-premises data gateway ابزاری برای ارتباط داشبورد ها و گزارش ها به منابع خودشان بدون نیاز به انتقال منابع می باشد که در دو حالت استاندارد (Standard) و شخصی (Personal) ارائه می شود.

دانلود نسخه اصلی Microsoft on-premises data gateway ورژن Personal

دانلود نسخه اصلی Microsoft on-premises data gateway نسخه Standard

طراحی و توسعه توسط: ویراکام