کارمند وصول مطالبات

شرایط احراز:

  • دارای حداقل مدرک فوق دیپلم
  • روابط عمومی بالا
  • آشنا با نرم افزار اکسل
تاریخ انتشار آگهی: 31 مرداد 1401
تاریخ انقضاء آگهی: 1401/06/31