کارشناس صادرات

شرایط احراز:

  • دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
  • دارای مدرک کارشناسی
  • مسلط به اینکوترم ها
  • مسلط به سامانه جامع تجارت
  • مسلط به بازاریابی بین المللی
  • مسلط به زبان انگلیسی
تاریخ انتشار آگهی: 31 مرداد 1401
تاریخ انقضاء آگهی: 1401/06/15