کارشناس حسابداری

شرایط احراز:

  • مسلط به نرم افزار سپیدار
  • مسلط به office به ویژه اکسل
  • دارای حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط
  • با دقت و منظم
تاریخ انتشار آگهی: 31 مرداد 1401
تاریخ انقضاء آگهی: 1401/06/31