کارشناس تحقیقات بازار

شرایط احراز:

  • دارای 5 سال سابقه کار مرتبط
  • مسلط به office به ویژه اکسل
  • مسلط به کار های آماری
  • دارای مدرک فوق لیسانس بازرگانی یا بازاریابی
تاریخ انتشار آگهی: 31 مرداد 1401
تاریخ انقضاء آگهی: 1401/06/31