نیروی فنی

شرایط احراز:

  • دارای حداقل 1 سال سابقه کار فنی
  • حداقل تحصیلات دیپلم
  • حداکثر 25 سال سن
  •  آشنا با ابزار آلات فنی استفاده آن ها
  • روحیه کار تیمی
  • انضباط کاری
  • دست به آچار
  • محل کار در مراکز درمانی
تاریخ انتشار آگهی: 31 مرداد 1401
تاریخ انقضاء آگهی: 1401/06/15