اتصال T شکل

 

سه راهی است که وکیوم رابه داخل مخزن و داخل کیسه می رساند از این گیره برای اتصال سری بین مخازن استفاده می شود.

نام کالا کد کالا
اتصال Tشکل ABD-04-04-01

لوله ساکشن

نام کالا کد کالا
لوله ساکشن ABD-04-04-08

کانکشن

کانکشن : آداپتوری است که روی درب کیسه متصل شده و از طریق ارتباط شلنگ سیلیکونی به گیره T شکل وکیوم را برقرار می کند.

نام کالا کد کالا
کانکشن ABD-04-04-02

رگولاتور

رگولاتور: قطعه ای است مابین خروجی وکیوم و مخزن ساکشن که به وسیله آن میزان وکیوم را می توان تنظیم نمود.

نام کالا کد کالا
رگولاتور ABD-04-04-07

شیر on/off

شیر ON/OFF: قطعه ای است برای قطع و وصل کردن جریان وکیوم به مخزن ساکشن.

نام کالا کد کالا
شیرON/OFF ABD-04-04-05

سری شلنگ و اتصالات مربوطه

سری شلنگ و اتصالات: برای برقرار کردن جریان وکیوم از خروجی رگولاتور به کیسه ساکشن از سری شلنگ و اتصالات استفاده می شود.

نام کالا کد کالا
سری شلنگ و اتصالات مربوطه ABD-04-04-04