گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

First-photo

secend-photo

third-photo

4th-photo


کلید ‌واژه‌ها:   نمایشگاه ایران هلث  آبادیس  نمایشگاه