گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث سال 1397

 

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث