گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش دوم)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش دوم)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

First-photo

secend-photo

4th-photo


کلید ‌واژه‌ها:   ایران هلث  تجهیزات پزشکی  نمایشگاه  نمایشگاه ایران هلث