گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

گزارش تصویری از حضور آبادیس در نمایشگاه بین المللی ایران هلث (بخش اول)

 

 


کلید ‌واژه‌ها:   نمایشگاه ایران هلث  نمایشگاه  ساکشن یک بار مصرف  کیسه ساکشن