کیسه ساکشن

کیسه ساکشن یک لیتری

کیسه ساکشن 1 لیتری

 

حجم ساکشن: یک لیتر

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در 3 نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیفنام فیلترویژگی
1فیلتر هیدروفوبیکجلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
2فیلترdualعلاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود، می گردد.
3فیلتر مکانیکیمزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است .

موارد مصرف

آمبولانس

عفونی

دندانپرشکی

چشم

کودکان

کدمحصولپودرنوع فیلترنوع کیسهرنگ درب 
ABD-04-01-111هیدروفوبیکنهایی
ABD-04-01-021×dualنهایی
ABD-04-01-031×مکانیکینهایی
ABD-04-01-011×هیدروفوبیکنهایی
ABD-04-01-121dualنهایی
ABD-04-01-131مکانیکینهایی

تعداد در هر کارتن: 40 عدد

ابعاد کارتن: 57/5 * 42/5 *44

طراحی و توسعه توسط: ویراکام