کیسه ساکشن دو لیتری

کیسه ساکشن 2 لیتری

حجم ساکشن: ۲ لیتر در حالت تکی، تا ۸ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در 3 نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیفنام فیلترویژگی
1فیلتر هیدروفوبیکجلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
2فیلترdualعلاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود، می گردد.
3فیلتر مکانیکیمزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

برای مشاهده نحوه استفاده از کیسه ساکشن ها به این صفحه مراجعه نمایید .

موارد مصرف

ریه و آندوسکوپی

گوارش

ccu/icu

عفونی

بخش مردان

بخش زنان

کدمحصولپودرنوع فیلترنوع کیسهرنگ درب 
ABD-04-01-112هیدروفوبیکنهایی
ABD-04-01-002××اولیه
ABD-04-01-022×dualنهایی
ABD-04-01-032×مکانیکینهایی
ABD-04-01-102×اولیه
ABD-04-01-012×هیدروفوبیکنهایی
ABD-04-01-122dualنهایی
ABD-04-01-132مکانیکینهایی

تعداد در هر کارتن: 40 عدد

ابعاد کارتن: 57/5 * 42/5 *44