کارشناس صادرات

شرایط احراز:

  • دارای حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
  • دارای مدرک کارشناسی
  • مسلط به اینکوترم ها
  • مسلط به سامانه جامع تجارت
  • مسلط به بازاریابی بین المللی
  • مسلط به زبان انگلیسی
  • تاریخ آگهی : 1401/05/12                انقضا آگهی : 1401/06/15