فهرست مطالب

پایه ساکشن پرتابل (ترولی) آبادیس

پایه ای که به عنوان هلدر نگهدارنده مخزن ساکشن استفاده می شود  و به سیستم وکیوم سانترال  بیمارستان وصل می شود .

کد کالا نام کالا
پایه ساکشن پرتابل ( ترولی) ABD-04-03-01

پایه ساکشن پرتابل آلومینیومی ( ترولی) آبادیس

کد کالا نام کالا
پایه ساکشن پرتابل آلومینیومی( ترولی) ABD-04-03-02

گیره مخزن دیواری

گیره مخزن دیواری : نگهدارنده مخزن ساکشن بر روی سطوح عمودی دیوار و کنسول

کد کالا نام کالا
گیره مخزن دیواری(پلاستیکی) ABD-04-03-05
گیره مخزن دیواری(فلزی) ABD-04-03-03

گیره مخزن پرتابل

گیره مخزن پرتابل: نگهدارنده مخزن ساکشن بر روی دستگاه های ساکشن پرتابل و برقی

کد کالا نام کالا
گیره مخزن پرتابل(پلاستیکی) ABD-04-03-06
گیره مخزن پرتابل(فلزی) ABD-04-03-04