مصاحبه با همکاران و مدیران مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸

مصاحبه با همکاران و مدیران مخازن طبی آبادیس در نمایشگاه ایران هلث ۹۸

مدیریت مخازن طبی آبادیس از زحمات تمامی همکاران خود در ایام نمایشگاه کمال تشکر و قدردانی را دارد. امید است این تیم با اهداف خود موفقیت های بیشتری را برای اعتلا و ارتقای صنعت تجهیزات پزشکی کشور بردارد.


کلید ‌واژه‌ها:   ایران هلث ۹۸  نمایشگاه ایران هلث  ایران هلث