مسئولیت اجتماعی آبادیس

سهام داران و مدیران آبادیس در بدو تاسیس در کنار تمامی اهداف خود در حوزه فعالیت اصلی شرکت ، دغدغه های دیگری در حوزه مسئولیت های اجتماعی داشتند ؛ دغدغه های مدیران متفاوت بود از خیریه های متفاوت مثل محک و کهریزک و بچه های آسمان گرفته تا انجمن اوتیسم، آزادسازی زندانیان، ارزاق مناطق محرم ، مدرسه سازی در مناطق محروم و شرکت های تازه تاسیس و دانش بنیان که مشکلات مالی و یا مدیریتی داشتند.
آبادیسی ها با تمام وجود سعی بر کمک تاثیرگذار داشتند، رئیس هیئت مدیره حل موضوعات اجتماعی را هم ردیف مسائل مهم سودآوری شرکت می دید و برای آنها شاخص تعیین میکرد؛ حل مسائل اجتماعی، فرهنگ سازمانی آبادیس گردید.

روز به روز هدفمند تر و از همه مهم تر تاثیرگذارتر فعالیت کردیم، آبادیس می خواست در این زمینه هم اثر بگذارد ، به شما ،به طبیعت ،به جهان.
آبادیس برای تشکر از مقام شامخ پرستاران کمپین هرساله طراحی کرد و در بحران کرونا از پا ننشست ، حرکت کرد . ایمان داشت حرکت در این راه ها برکت می آورد؛ و حال آبادیس در این صفحه به معرفی بعضی از کارها و وظایف خود به عنوان مسئولیت اجتماعی پرداخته است.

فعالیت های مخازن طبی آبادیس در بحران کرونا

مخازن طبی آبادیس به عنوان یکی از تولید کنندگان حوزه تجهیزات پزشکی در بحران کرونا سعی بر این داشت طبق وظیفه و تکلیف خود در کنار مراکز درمانی و کادر درمان کشور حضور داشته باشد.

آبادیس نه تنها واحد نصب تجهیزات مربوط به تولیدات اصلی خود یعنی کیسه ساکشن را در بحران کرونا در مراکز درمانی سراسر کشور تعطیل نکرده است بلکه با توجه به ضرورت کنترل عفونت و جلوگیری از انتقال ویروس در تمامی این مدت (حتی در پانزده روز اول فروردین ماه ) با قدرت به کار خود ادامه داد ؛و پس از تلاش های شبانه روزی به تولید شیلد های محافظ صورت برای حافظان سلامت کشور پرداخت.

با توجه به این مسئولیت اجتماعی سعی بر این داشت تولیدی ارائه دهد که برای تمامی مردم خود نیز قابل استفاده باشد و با گروهی از ایده پردازان جوان کشور و گروه تحقیق و‌ توسعه خود به تولیدات جدیدی که بعدها اعلام خواهد شد، برنامه ریزی هایی را انجام داده است.

از دیگر فعالیت های آبادیس در این روزهای سخت کشور ، اهدای اقلام مورد نیاز مراکز درمانی به خیریه های فعال در این حوزه و همچنین ارسال ماسک و مواد ضدعفونی کننده به مناطق محروم کشور بوده است.

آبادیس امید دارد با #همکاری #ملت عزیز ایران و همچنین لطف الهی #کرونا را #شکست خواهیم داد.

ایونت های روز پرستار

همیشه بر آن بوده ایم که به هر نحوی از کادر محترم درمان و تمام عزیزان زحمتکشی که در مراکز درمانی فعالیت می کنند قدردانی کنیم و از این رو تصمیم گرفتیم هر ساله روز پرستار را بهانه ای برای ارزش گذاری به مقام شامخ پرستاران و کادر محترم درمان که در همراهی ما در تاثیر گذاری به بیماران ، محیط زیست و جهان هم مسیر هستند بتوانیم قدر دانی کرده باشیم.

لوح های تقدیر