کیسه ساکشن یکبارمصرف

کیسه ساکشن ۱ لیتری

حجم ساکشن: یک لیتر

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیف نام فیلتر ویژگی ها
01 فیلتر هیدروفوبیک جلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
02 فیلترdual علاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود،می گردد.
03 فیلتر مکانیکی مزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

برای مشاهده نحوه استفاده از کیسه ساکشن ها به این صفحه  مراجعه نمایید .

 

کد محصول

پودر

نوع فیلتر

نوع کیسه

رنگ درب

۰۴۰۱۱۱۱

هیدروفوبیک

نهایی

۰۴۰۱۰۲۱

×

dual

نهایی

۰۴۰۱۰۳۱

×

مکانیکی

نهایی

۰۴۰۱۰۱۱

×

هیدروفوبیک

نهایی

۰۴۰۱۱۲۱

dual

نهایی

۰۴۰۱۱۳۱

مکانیکی

نهایی

تعداد در هر کارتن: ۴۰ عدد

ابعاد کارتن: ۵۷/۵ * ۴۲/۵ *۴۴

موارد مصرف

آمبولانس

عفونی

دندانپزشکی

چشم

کودکان

کیسه ساکشن 2 لیتری

حجم ساکشن: ۲ لیتر در حالت تکی، تا ۸ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیف نام فیلتر ویژگی ها
01 فیلتر هیدروفوبیک جلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
02 فیلترdual علاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود،می گردد.
03 فیلتر مکانیکی مزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

برای مشاهده نحوه استفاده از کیسه ساکشن ها به این صفحه  مراجعه نمایید .

 

کد محصول

پودر

نوع فیلتر

نوع کیسه

رنگ درب

۰۴۰۱۱۱۲

هیدروفوبیک

نهایی

۰۴۰۱۰۰۲

×

×

اولیه

۰۴۰۱۰۲۲

×

dual

نهایی

۰۴۰۱۰۳۲

×

مکانیکی

نهایی

۰۴۰۱۱۰۲

×

نهایی

۰۴۰۱۰۱۲

×

هیدروفوبیک

اولیه

۰۴۰۱۱۲۲

dual

نهایی

۰۴۰۱۱۳۲

مکانیکی

نهایی

تعداد در هر کارتن: ۴۰ عدد

ابعاد کارتن: ۵۷/۵ * ۴۲/۵ *۴۴

موارد مصرف

ریه و آندوسکوپی

گوارش

ccu/icu

عفونی

بخش مردان

بخش زنان

کیسه ساکشن 3 لیتری

حجم ساکشن: ۳ لیتر در حالت تکی، تا ۱۲ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیف نام فیلتر ویژگی ها
01 فیلتر هیدروفوبیک جلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
02 فیلترdual علاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود،می گردد.
03 فیلتر مکانیکی مزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

برای مشاهده نحوه استفاده از کیسه ساکشن ها به این صفحه  مراجعه نمایید .

 

کد محصول

پودر

نوع فیلتر

نوع کیسه

رنگ درب

۰۴۰۱۱۱۳

هیدروفوبیک

نهایی

۰۴۰۱۰۰۳

×

×

اولیه

۰۴۰۱۰۲۳

×

dual

نهایی

۰۴۰۱۰۳۳

×

مکانیکی

نهایی

۰۴۰۱۱۰۳

×

نهایی

۰۴۰۱۱۲۳

×

هیدروفوبیک

اولیه

۰۴۰۱۱۳۳

dual

نهایی

۰۴۰۱۱۳۲

مکانیکی

نهایی

تعداد در هر کارتن: ۴۰ عدد

ابعاد کارتن: ۴۹ * ۴۹ *۴۹

موارد مصرف

عفونی

اتاق عمل

قلب و عروق

بخش مردان

بخش زنان