کیسه ساکشن یکبارمصرف

کیسه ساکشن ۱ لیتری

حجم ساکشن: یک لیتر

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیف نام فیلتر ویژگی ها
01 فیلتر هیدروفوبیک جلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
02 فیلترdual علاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود،می گردد.
03 فیلتر مکانیکی مزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

برای مشاهده نحوه استفاده از کیسه ساکشن ها به این صفحه  مراجعه نمایید .

 

کد محصول

سایز

نوع فیلتر

پودر

رنگ درب

۰۴۰۱۱۱۱

یک لیتری

هیدروفوبیک

۰۴۰۱۰۲۱

یک لیتری

Dual

×

۰۴۰۱۰۳۱

یک لیتری

مکانیکی

×

۰۴۰۱۰۱۱

یک لیتری

هیدروفوبیک

×

۰۴۰۱۱۲۱

یک لیتری

Dual

۰۴۰۱۱۳۱

یک لیتری

مکانیکی

تعداد در هر کارتن: ۴۵ عدد

ابعاد کارتن: ۵۷/۵ * ۴۲/۵ *۴۴

موارد مصرف

آمبولانس

عفونی

دندانپزشکی

چشم

کودکان

کیسه ساکشن 2 لیتری

حجم ساکشن: ۲ لیتر در حالت تکی، تا ۸ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیف نام فیلتر ویژگی ها
01 فیلتر هیدروفوبیک جلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
02 فیلترdual علاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود،می گردد.
03 فیلتر مکانیکی مزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

برای مشاهده نحوه استفاده از کیسه ساکشن ها به این صفحه  مراجعه نمایید .

 

کد محصول

سایز

نوع فیلتر

پودر

رنگ درب

۰۴۰۱۱۱۲

دو لیتری

هیدروفوبیک

۰۴۰۱۰۰۲

دو لیتری

×

×

۰۴۰۱۰۲۲

دو لیتری

Dual

×

۰۴۰۱۰۳۲

دو لیتری

مکانیکی

×

۰۴۰۱۱۰۲

دو لیتری

×

۰۴۰۱۰۱۲

دو لیتری

هیدروفوبیک

×

0401212

 دو لیتری

هیدروفوبیک

0401132

دو لیتری

مکانیکی

0401122

دو لیتری

Dual

تعداد در هر کارتن: ۴۵ عدد

ابعاد کارتن: ۵۷/۵ * ۴۲/۵ *۴۴

موارد مصرف

ریه و آندوسکوپی

گوارش

ccu/icu

عفونی

بخش مردان

بخش زنان

کیسه ساکشن 3 لیتری

حجم ساکشن: ۳ لیتر در حالت تکی، تا ۱۲ لیتر در حالت سری یک ردیفه بر روی پایه

مشخصات: دارای پودر ژل کننده، فیلتر هیدروفوبیک(جلوگیری از سر ریز مایعات)، سازگار با کلیه دستگاه‌های ساکشن، دارای سیستم حفاظت از ساکشن مرکزی

انواع فیلتر های کیسه های نهایی: فیلتر های استفاده شده در کیسه های آبادیس در ۳ نوع تولید می شود که موجب جلوگیری از سرریز مایعات می گردد:

ردیف نام فیلتر ویژگی ها
01 فیلتر هیدروفوبیک جلوگیری از ورود میکروارگانیزم های خطرناک و باکتری ها به منبع ساکشن و محیط اطراف
02 فیلترdual علاوه بر مزایا فیلتر هیدروفوبیک موجب جلوگیری از کاهش افت فشار در عمل هایی که از دستگاه الکتروکوتر استفاده می شود،می گردد.
03 فیلتر مکانیکی مزایا فیلتر هیدروفوبیک را ندارد ولی دارای کم ترین افت فشار در میان فیلتر های موجود است.

برای مشاهده نحوه استفاده از کیسه ساکشن ها به این صفحه  مراجعه نمایید .

 

کد محصول

سایز

نوع فیلتر

پودر

رنگ درب

۰۴۰۱۱۱۳

سه لیتری

هیدروفوبیک

۰۴۰۱۰۰۳

سه لیتری

×

×

۰۴۰۱۰۲۳

سه لیتری

Dual

×

۰۴۰۱۰۳۳

سه لیتری

مکانیکی

×

۰۴۰۱۱۰۳

سه لیتری

×

۰۴۰۱01۳

سه لیتری

هیدروفوبیک

×

۰۴۰۱12۳

سه لیتری

Dual

۰۴۰۱۱۳3

سه لیتری

مکانیکی

0401213

سه لیتری

هیدروفوبیک

تعداد در هر کارتن: ۴۵ عدد

ابعاد کارتن: ۴۹ * ۴۹ *۴۹

موارد مصرف

عفونی

اتاق عمل

قلب و عروق

بخش مردان

بخش زنان