فیلتر آنتی باکتریال

فيلتر آنتی باکتریال بین مسیر شلنگ ساکشن تا مخزن قرار می گیرد و از خروج ميکروارگانيزم ها، میکروب ها و باکتری ها به طرف منبع ساکشن جلوگيري مي کند و بدين ترتيب محيط به ميکروارگانيزم هاي خطرناک داخل مايعات ساکشن آلوده نمي شود. همچنین این فیلتر توانايي فيلتراسيون ميکروارگانيزمها تا ۰/۰۳ ميکرون را داراست. اين ويژگي از انتشار عفونت هاي خطرناک در بخش مراقبت ويژه يا اتاق جراحي جلوگيري مي کند و ريسک ابتلاي بيمار را به عفونت های بیمارستانی تا حد زيادي کاهش مي دهد.جهت جلوگیری از انتقال عفونت باید بعد از ترخیص بیمار فیلتر تعویض گردد.

کاربردها:

قابل استفاده بر روی انواع ساکشن پرتابل و بیمارستانی می باشد.
از این فیلتر برای محافظت بیمار در برابر باکتری ها و آلودگی ها استفاده می شود.
مزایا:

سبب جلوگیری از انتشار میکروارگانیزم ها به محیط اطراف می گردد.
دارای قابلیت فیلتراسیون میکروب ها و باکتری ها تا ٪۹۹/۹۹می باشد.
قابلیت رویت و تعویض راحت فیلتر را دارد.
طول عمر فیلتر آنتی باکتریال:

زمانی که کاغذ درون فیلتر آنتی باکتریال تغییر رنگ دهد باید فیلتر تعویض گردد و در صورتی که هر ۶ ماه فیلتر تعویض شود بهترین عملکرد را خواهیم داشت.

نام کالا کد کالا
فیلتر آنتی باکتریال ۰۴۰۲۰۰۱

فیلتر قطع کننده جریان (محافظ منبع ساکشن)

کیسه های ساکشن یکبار مصرف دارای یک فیلتر برای جلوگیری از سرریز شدن مایعات ساکشن شده است این فیلتر ها مکانیزم مهمی برای جلوگیری از انتشار مایعات آلوده است که از موادی با جنس آبگریز یا هیدروفوبیک ساخته شده که با رسیدن مایعات به سطح فیلتر عمل ساکشن را قطع می کند و مانع از آسیب زدن به دستگاه ساکشن می شود .

کاربردها:

قابل استفاده در انواع ساکشن پرتابل و بیمارستانی می باشد.
جهت جلوگیری از سرریز شدن مایعات ساکشن شده استفاده می گردد.
جهت جلوگیری از انتشار مایعات آلوده و عفونی استفاده می شود.
مزایا:

مانع از خروج گاز های سمی در الکتروسرجری و دود الکتروکوتر می گردد.
سبب جلوگیری از خرابی دستگاه ساکشن و افزایش طول عمر دستگاه ساکشن می شود.

طول عمر فیلتر قطع کننده جریان:

زمانی که مایعات به سطح فیلتر نفوذ کنند یا افت فشار ساکشن رخ دهد باید فیلتر تعویض گردد و بهتر است برای عملکرد صحیح هر ماه فیلتر قطع کننده جریان تعویض شود

نام کالا کد کالا
فیلتر قطع کننده جریان ۰۴۰۵۰۲