شیلد محافظ صورت

آبادیس در شرایط بحران کشور در اسفند سال ۹۸ برای مقابله با کرونا شروع به تولید این محصول کرد تا قدمی هرچند کوچک در حفاظت از حافظان سلامت در مراکز درمانی بردارد.
شیلد محافظ صورت یک بار مصرف آبادیس قابلیت سایز بر اساس صورت هر فرد می باشد. این شیلد ها یکی از ضروری ترین تجهیزات مصرفی در حوزه کنترل عفونت و مقابله با ویروس ها و باکتری هاست.

شیلد محافظ صورت