شرکت مخازن طبی آبادیس در چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

شرکت مخازن طبی آبادیس در چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی اصفهان

آبادیس از تمامی همکاران و عزیزان همیشه همراه ما برای شرکت در نمایشگاه اصفهان که در تاریخ ۲ تا ۵ بهمن از ساعت ۱۵ تا ۲۱ برگزا میگردد ، دعوت به عمل می آورد .


کلید ‌واژه‌ها:   تجهیزات پزشکی  نمایشگاه اصفهان  نمایشگاه