رونمایی از محصول فیکسر آبادیس

رونمایی از محصول جدید آبادیس، فیکسچر لوله تراشه در اولین روز نمایشگاه ایران هلث ۹۸