رونمایی از محصول فیکسر آبادیس

رونمایی از محصول فیکسر آبادیس

رونمایی از محصول جدید آبادیس، فیکسر لوله تراشه در اولین روز نمایشگاه ایران هلث ۹۸

 


کلید ‌واژه‌ها:   فیکسر  نمایشگاه ایران هلث  آبادیس  ایران هلث