راهنمای نصب مخازن

راهنمای نصب مخازن

نحوه نصب بر روی پایه پرتابل

برای نصب بر روی دستگاه پرتابل به نوع و مدل دستگاه باید توجه شود غالب دستگاه های استفاده شده در مراکز درمانی دستگاه های مدلا و صا ایران می باشد که دارای یک پروفیل در زیر قسمت موتور دستگاه ها می باشد . شرکت مخازن طبی آبادیس برای نصب مخازن های ساکشن یک نوع گیره پرتابل طراحی نموده که بر روی پروفیل این نوع دستگاه ها نصب می شود و نحوه نصب آن مرحله به مرحله توضیح داده شده است.

گیره پرتابل از دو قسمت تشکیل شده که با دو پیچ سایز M4 به هم متصل می شود.

پروفیل دستگاه های پرتابل مابین این دو قسمت قرار می گیرد و با سفت کردن پیچ ها گیره بر روی پروفیل دستگاه پرتابل فیکس می شود

سپس بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل میکنیم.

در این مرحله از خروجی دستگاه پرتابل تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه و کانکشن وکیوم در مخزن های یک سایز می کنیم و شلنگ سیلیکونی سایز 13*7 را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی دستگاه ساکشن پرتابل و سمت دیگر را به اتصال T شکل در مخزن های دو و سه و کانکشن وکیوم در مخزن های یک وصل می کنیم

برای تست عدم نشتی وکیوم خروجی دستگاه ساکشن پرتابل را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منحنی را بسنجیم سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن ( سوراخ داخل مخزن و کانکشن وکیوم) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم دستگاه ساکشن پرتابل پر شود در اتصالات نصب شده هیچ گونه نشتی وجود ندارد.

نحوه نصب بر روی گیره دیواری

بر روی کنسول فلزی ابتدا گیره دیواری را در قسمت مناسب قرار داده تا زمانی که مخزن را روی گیره سوار می کنیم فضای کافی برای تعویض کیسه ها داشته باشد.

بعد از پیدا کردن قسمت مناسب گیره دیواری سوراخ های داخل گیره ها را با یک مارکر علامت می زنیم برای سوراخ کردن کنسول فلزی که غالبا از جنس آلومینیوم است از پیچ سر مته 15 میلی متر استفاده می کنیم که  اگر لوله های مسی سیالات پشت کنسول از قسمت نا مناسب رد شده بود سوراخ نشود و همچنین  باعث نشتی نگردد.

بعد از نصب گیره اگر مخزن دو و سه لیتری  نصب می شود اتصال Tو کانکشن را روی مخزن سوار میکنیم.

مرحله بعد مخزن ها را روی گیره به صورت کشویی از قسمت بالا روی گیره سوار میکنیم.

بعد از نصب، از خروجی وکیوم ( غالبا از رگولاتور استفاده می شود) تا مخزن ساکشن را سایز میکنیم و شلنگ سیلیکونی سایز 13*7 را برش زده از یک سمت به خروجی وکیوم و طرف دیگر شلنگ را در صورت نصب مخزن دو و سه لیتری به اتصال T شکل و در صورت نصب مخزن یک لیتری به کانکشن وکیوم آبادیس وصل میکنیم.

نحوه نصب بر روی پایه ترولی

ابتدا محل حدودی قرار بگیری پایه ترولی در اتاق عمل را تعیین می کنیم و از خروجی وکیوم تا پایه ترولی را سایز کرده و شلنگ سیلیکونی 13*7 را برش می زنیم.

یک قسمت شلنگ به خروجی وکیوم و سمت دیگر را به ورودی رگولاتور یا شیر نصب شده بر روی پایه ترولی نصب می کنیم .

بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل می کنیم از خروجی رگولاتور تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم درمخزن های یک لیتری سایز میکنیم .

شلنگ سیلیکونی سایز13*7 را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی رگولاتور یا شیر و سمت دیگر را به اتصال T شکل درمخزن های دو و سه لیتری و کانکشن وکیوم در مخزن های یک لیتری وصل می کنیم .

برای تست عدم نشتی وکیوم خروجی رگولاتور مسیر وکیوم را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منفی را بسنجیم ، سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن ( سوراخ داخل مخزن و کانکشن وکیوم ) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم رگولاتور برسد در اتصالات نصب شده هیچگونه نشتی وجود ندارد.

طراحی و توسعه توسط: ویراکام