حضور مخازن طبی آبادیس در هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استاندارد های تجهیزات پزشکی

حضور مخازن طبی آبادیس در هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استاندارد های تجهیزات پزشکی

۲۶ تیر ۱۳۹۷

هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استاندارهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
۲۰ تیرماه ۱۳۹۷
با حضور مخازن طبی آبادیس در غرفه و ورکشاپ آموزشی

 


کلید ‌واژه‌ها:   تجهیزات پزشکی